Institutul de Ecologie şi Geografie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 56 6 22 6 7 13 6 7
2 din care femei 34 5 17 4 4 2 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 54 6 21 5 7 13 6 7
4 din care femei 33 5 17 3 4 2 3 1
5 Cumulanzi externi 10 2 5 1 1 1 1
6 din care femei 8 2 3 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 56 6 22 6 7 13 6 7
8 din care femei 34 5 17 4 4 2 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 4 1 3
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 24 1 9 5 4 5 5 1
12 din care femei 15 1 6 3 3 2 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 10 1 1 8 3 4
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1 2
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 10 3 6 1 1
22 din care femei 7 2 5
23 Conducători de doctorat 2 2 1 1
24 din care femei 1
45 unități / 56 persoane unice / 58 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sandu Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-09-1944 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 6
2 Lozan Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-07-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 5
3 Brega Vladimir
IBN
28-09-1943 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional
4 Liogchii Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
30-07-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 3
5 Braşoveanu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
18-02-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 1
6 Moşanu Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-06-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 5
7 Fasola Regina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-01-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 4
8 Ajder Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-09-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 3
9 Motelica Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-04-1973 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 3
10 Zlotea Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional
11 Comarnițchi Anna
IBN
IdentificatorIdentificator
24-02-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 1
12 Donica Ala
IBN
IdentificatorIdentificator
02-01-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 GCES IEG instituțional 2
13 Grigoraş Nicolae
IBN
Identificator
30-10-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 GCES IEG instituțional 2
14 Brașoveanu (Deomidova) Cristina
IBN
IdentificatorIdentificator
30-06-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 GCES IEG instituțional 1
15 Crivova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
2
16 Mîndru Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08
1
4
17 Ţurcanu Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCRM IEG 20.80009.7007.08

3
18 Jechiu Iradion
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

7
19 Munteanu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1965 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08
1
1
20 Angheluţa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
25-03-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

6
1 - 20 of 58