Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 2 4 3 5 3 4 2
2 din care femei 5 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 19 2 4 3 5 3 4 2
4 din care femei 5 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 19 2 4 3 5 3 4 2
8 din care femei 5 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 1 2 1 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 2 3 1 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
17.25 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Micu Alexandru
IBN
01-04-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

1
2 Serdesniuc Andrei
IBN
06-04-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

1
3 Musteaţă Simion
IBN
11-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

4
4 Dreglea Mihai
IBN
28-06-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
5 Spînu Valentina
IBN
08-04-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

1
6 Vanicovici Nicolae
IBN
05-09-1959 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
7 Mîrza Vitalie
IBN
05-08-1948 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
8 Guzun Lucia
IBN
23-03-1977 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZS Porumbeni 20.80009.5107.15

2
9 Lebediuc Gheorghe
IBN
30-04-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

1
10 Diaciuc Natalia
IBN
25-08-1970 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-10-2021 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15

11 Spînu Alexei
IBN
17-11-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

4
12 Fratea Svetlana
IBN
11-08-1962 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

3
13 Statnic Mihail
IBN
16-04-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2022 27-09-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

3
14 Guţanu Constantin 10-03-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-07-2022 31-12-2023 LG Porumbeni 20.80009.5107.15

15 Spînu (Patlatii) Angela
IBN
11-04-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

2
16 Luchian Veaceslav 00-00-1969 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LS ST Porumbeni 20.80009.5107.15

17 Criucicov Oleg
IBN
21-06-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15
1
1
18 Donici Ruslana
IBN
00-00-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-10-2023 31-12-2023 LZN Porumbeni 20.80009.5107.15

19 Rotari Eugen
IBN
27-10-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 LT SCS Porumbeni 20.80009.5107.15

5