Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2715 2 241 497 460 380 604 383 225
2 din care femei 1402 1 140 289 271 202 211 197 63
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2133 2 177 380 360 319 549 331 210
4 din care femei 1104 1 103 231 216 180 195 178 59
5 Cumulanzi externi 758 84 157 128 89 99 76 30
6 din care femei 369 44 79 71 32 26 28 7
7 inclusiv cercetători 2715 2 241 497 460 380 604 383 225
8 din care femei 1402 1 140 289 271 202 211 197 63
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 312 10 46 70 177 89 80
10 din care femei 95 5 18 33 36 33 12
11 doctor în ştiinţe 1202 52 227 313 227 271 189 85
12 din care femei 636 34 127 181 124 100 103 27
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 404 1 24 76 114 188 115 65
14 din care femei 198 1 14 44 65 74 63 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 410 2 37 124 98 95 89 17
16 din care femei 208 2 20 70 47 36 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 38 2 5 31 8 17
18 din care femei 11 1 2 8 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 137 2 10 26 92 37 48
20 din care femei 34 1 4 11 16 12 5
21 Doctoranzi 475 112 145 65 33 19 16 7
22 din care femei 254 61 83 39 13 7 7 2
23 Conducători de doctorat 126 4 18 26 73 39 31
24 din care femei 39 2 7 13 14 25 5
1858.08 unități / 2715 persoane unice / 3226 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vovc Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
2
7
2 Pascal Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

11
3 Lisnic Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-07-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

3
4 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
5 Rotaru Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-05-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
22
6 Sangheli Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-01-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
6
7 Pleşca Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
11
8 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
9 Corcea Galina
IBN
13-09-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01

3
10 Lupuşor Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-12-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
1
5
11 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LNF INN instituțional 12
12 Bulat Iurie
IBN
Identificator
27-06-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

3
13 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
14 Popa Cristina
IBN
Identificator
08-01-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
11
15 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 08-02-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
16 Trohin Victoria
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
17 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
18 Ureche Virgil
IBN
00-00-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-10-2021 01-06-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

19 Clipca Adrian
IBN
22-12-1970 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
20 Cebotari Diana
IBN
08-04-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-07-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.02

1 - 20 of 3226