Universitatea de Stat din Moldova, tip subdiviziune: Centru
65.5 unități / 123 persoane unice / 9 înregistrări / 13 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică" 18 7.25 2 17
2 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Genetica Funcțională" 15 12.75 8 11
3 Centrul de Arheologie "Ion Niculiță" 18 9.75 7 14
4 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Politici Educaționale și Sociale" 18 8.5 1 17
5 Centrul de Studii Interdisciplinare "Silviu Dragomir", Chișinău-Oradea 11 5.5 3 9
6 Centrul de Cercetări Filologice "E. Coşeriu" 29 13.75 4 22
7 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Filosofia Teoretică, Filosofia Practică și Epistemologie Aplicată" 7 4.5 1 6
8 Centrul de Management al Patrimoniului Cultural 1 0.5
9 Centrul Interuniversitar de Drept Medical 6 3 6
Total 123 65.5 26 102