Total subdiviziuni: Universitatea de Stat din Moldova
180.75 unități / 314 persoane unice / 23 înregistrări / 22 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Fizica Semiconductorilor si Dispozitivelor” 43 27.5 19 40 4.5 23 14.5 7 40 17
2 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică" 18 7.25 2 17 1 6.25 0.75 2 17 1
3 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Genetica Funcțională" 15 12.75 8 11 4.25 8.5 8 8 11 7
4 Centrul de Arheologie "Ion Niculiță" 18 9.75 7 14 2.75 7 5.25 5 14 4
5 Secţia Managementul Activității de Cercetare și Protecția Elaborărilor Științifice 10 9 8 9 8 10
6 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Politici Educaționale și Sociale" 18 8.5 1 17 1.5 7 1 3 17 1
7 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Drept public comparat şi E-guvernare" 11 5.75 1 10 1 4.75 0.5 2 10
8 Centrul de Studii Interdisciplinare "Silviu Dragomir", Chișinău-Oradea 11 5.5 3 9 1.5 4 1.5 3 9 1
9 Centrul de Cercetări Filologice "E. Coşeriu" 29 13.75 4 22 4 9.75 2.75 9 22 2
10 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Filosofia Teoretică, Filosofia Practică și Epistemologie Aplicată" 7 4.5 1 6 1.5 3 1 2 6
11 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Procese Pedogenetice" 1 0.5 1 0.5 0.5 1
12 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Materiale Organice / Anorganice în Optoelectronică" 20 11 4 17 1.75 9.25 3.75 4 17 3
13 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică" 26 12.75 8 21 3 9.75 5.25 9 21 6
14 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Matematici Fundamentale și Aplicative" 9 4 4 9 0.25 3.75 2.5 1 9 4
15 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Fizica și Ingineria Nanomaterialelor "E.Pokatilov”" 22 13.75 14 19 2.5 11.25 9.75 5 19 11
16 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Complexe" 9 5 3 9 0.5 4.5 2.25 1 9 2
17 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Ficobiotehnologie" 2 1.5 1 1.5 1 2
18 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Ecofiziologia Umană și Animală" 13 5 7 9 2 3 3 5 9 4
19 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Chimie Ecologică și Tehnologii Chimice Moderne" 25 12.5 13 14 5.25 7.25 7.25 11 14 3
20 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Biochimia Plantelor" 9 6.5 6 5 2.5 4 5 4 5 3
21 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Algologie" 1 0.5 1 0.5 0.5 1
22 Centrul de Management al Patrimoniului Cultural 1 0.5 0.5 1
23 Centrul Interuniversitar de Drept Medical 6 3 6 3 6
Total 324 180.75 116 255 51.75 129 84 96 255 69