Universitatea de Stat din Moldova, tip subdiviziune: Secție
9 unități / 10 persoane unice / 1 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secţia Managementul Activității de Cercetare și Protecția Elaborărilor Științifice 10 9 8
Total 10 9 8 0