1.5 unități / 2 persoane unice / 1 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciu Asistență Metodologică 2 1.5 1
Total 2 1.5 1 0