Total subdiviziuni: Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică
6.75 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 4 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrația 1 1 1 1 1 1
2 Secția Achiziție și Prelucrare 1 1 1 1 1 1
3 Secția Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor 1 1 1 1 1 1
4 Secția Colecții Speciale 1 1 1 1 1 1
5 Secția Asistență Informațională 1 1.25 1 1.25 1 1
6 Serviciu Asistență Metodologică 2 1.5 1 1.5 1 2
Total 7 6.75 6 0 6.75 0 6 7 0 0