4.25 unități / 4 persoane unice / 4 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția Achiziție și Prelucrare 1 1 1
2 Secția Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor 1 1 1
3 Secția Colecții Speciale 1 1 1
4 Secția Asistență Informațională 1 1.25 1
Total 4 4.25 4 0