15 unități / 14 persoane unice / 1 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul de Deservire și Gospodărie 14 15 14
Total 14 15 14 0