Total subdiviziuni: Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Biblioteca
49.5 unități / 55 persoane unice / 8 înregistrări / 19 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Secția Carte Rară și Veche 1 1 1 1 1 1
2 Secția Dezvoltarea și Prelucrarea Resurselor Informaționale 10 6.5 8 6.5 5 10
3 Secția Evidența și organizarea științifică a colecțiilor 8 8 8 8 8 8
4 Secția Arhivă. Restaurare și Patologie a Documentelor 1 1 1 1 1 1
5 Secția Marketing Cultural-Științific și Comunicare 5 4.25 3 4.25 3 5
6 Secția Referințe și Cercetare Bibliografică 5 4.25 3 4.25 3 5
7 Centru Științific-Editorial Poligrafic 13 9.5 5 6 9.5 5 13
8 Serviciul de Deservire și Gospodărie 14 15 14 15 12.5 14
Total 57 49.5 43 6 49.5 0 38.5 57 0 0