9.5 unități / 13 persoane unice / 1 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centru Științific-Editorial Poligrafic 13 9.5 5 6
Total 13 9.5 5 6