25 unități / 29 persoane unice / 6 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția Carte Rară și Veche 1 1 1
2 Secția Dezvoltarea și Prelucrarea Resurselor Informaționale 10 6.5 8
3 Secția Evidența și organizarea științifică a colecțiilor 8 8 8
4 Secția Arhivă. Restaurare și Patologie a Documentelor 1 1 1
5 Secția Marketing Cultural-Științific și Comunicare 5 4.25 3
6 Secția Referințe și Cercetare Bibliografică 5 4.25 3
Total 30 25 24 0