9.5 unități / 19 persoane unice / 1 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Nu sunt date 19 9.5 18
Total 19 9.5 0 18