Total subdiviziuni: Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
10 unități / 20 persoane unice / 2 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Rectorat 1 0.5 1 0.5 1
2 Nu sunt date 19 9.5 18 0.5 9 1 18
Total 20 10 0 19 0.5 9.5 0 1 19 0