1.66 unități / 5 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Contabilitate 5 1.66
Total 5 1.66 0 0