Total subdiviziuni: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
38.66 unități / 81 persoane unice / 16 înregistrări / 17 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrația 3 3 3 3 3 3
2 Laboratorul Genetică, Fiziologie și Biochimia Plantelor 5 2 2 5
3 Laboratorul de cercetare în Securitate Psihologică LabSP 13 4.75 13 4.75 13
4 Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare în Arheologie ArheoTop 7 3 7 3 7
5 Laboratorul Asistență Psihologică în Învățământ 13 6.25 3 13 6.25 3 13 3
6 Laboratorul Biotehnologii Ecologice 4 2.25 1 2.25 1 4
7 Laboratorul Calitatea Educației 2 1 1 1 0.75 2
8 Laboratorul Cercetări Filologice 4 3.25 2 4 3.25 2.75 4 3
9 Laboratorul Cercetare și Inovații Pedagogice 2 1.25 2 1.25 1.25 2
10 Laboratorul Compuși Polifuncționali cu Proprietăți Utile pentru Biologie și Industrie 6 2.5 1 2.5 1 6
11 Dezvoltarea Resurselor Educaționale Digitale 8 3.75 2 7 1 2.75 1.75 1 7 1
12 Laboratorul Geografie Evolutivă și Geoecologie 1 0.25 0.25 1
13 Laboratorul Inteligență Artificială Creativă 5 1.5 1.5 5
14 Managementul Formării Profesionale Continue 4 2 4 2 4
15 Laboratorul Sisteme Informaționale Geografice 1 0.25 0.25 1
16 Contabilitate 5 1.66 1.66 5
Total 83 38.66 15 48 16.66 22 14.5 35 48 7