34 unități / 73 persoane unice / 14 înregistrări / 11 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Genetică, Fiziologie și Biochimia Plantelor 5 2
2 Laboratorul de cercetare în Securitate Psihologică LabSP 13 4.75 13
3 Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare în Arheologie ArheoTop 7 3 7
4 Laboratorul Asistență Psihologică în Învățământ 13 6.25 3 13
5 Laboratorul Biotehnologii Ecologice 4 2.25 1
6 Laboratorul Calitatea Educației 2 1 1
7 Laboratorul Cercetări Filologice 4 3.25 2 4
8 Laboratorul Cercetare și Inovații Pedagogice 2 1.25 2
9 Laboratorul Compuși Polifuncționali cu Proprietăți Utile pentru Biologie și Industrie 6 2.5 1
10 Dezvoltarea Resurselor Educaționale Digitale 8 3.75 2 7
11 Laboratorul Geografie Evolutivă și Geoecologie 1 0.25
12 Laboratorul Inteligență Artificială Creativă 5 1.5
13 Managementul Formării Profesionale Continue 4 2 4
14 Laboratorul Sisteme Informaționale Geografice 1 0.25
Total 75 34 12 48