Institutul de Energetică, tip subdiviziune: Serviciu
8.25 unități / 10 persoane unice / 2 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciu finante și contabilitate 2 2 2
2 Serviciu auxiliar şi cadre 8 6.25 4 1
Total 10 8.25 6 1