Total subdiviziuni: Institutul de Energetică
40.35 unități / 42 persoane unice / 6 înregistrări / 18 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrația 3 3 3 3 3 3
2 Laboratorul Echipament electroenergetic și electronică de putere 8 8 7 8 1 7 7 1 8 6
3 Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice 9 7.1 9 8 7.1 6.6 9
4 Laboratorul Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă 15 14 14 15 1 13 13 1 15 13
5 Serviciu finante și contabilitate 2 2 2 2 2 2
6 Serviciu auxiliar şi cadre 8 6.25 4 1 6.25 4 8
Total 45 40.35 39 32 20.35 20 35.6 24 23 19