Institutul de Energetică, tip subdiviziune: Laborator
29.1 unități / 32 persoane unice / 3 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Echipament electroenergetic și electronică de putere 8 8 7 8
2 Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice 9 7.1 9 8
3 Laboratorul Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă 15 14 14 15
Total 32 29.1 30 31