Institutul de Energetică, tip subdiviziune: Administrația
3 unități / 3 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Administrația 3 3 3
Total 3 3 3 0