Universitatea Tehnică a Moldovei, tip subdiviziune: Laborator
11.25 unități / 19 persoane unice / 3 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul de Cercetare a Dispozitivelor Laser și Materialelor Nanostructurate 12 7.25 2 9
2 Laboratorul de Micro-Optoelectronică 2 1.5 1
3 Nu sunt date 5 2.5 5
Total 19 11.25 3 14