Total subdiviziuni: Universitatea Tehnică a Moldovei
168.5 unități / 305 persoane unice / 17 înregistrări / 15 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Direcția Cercetări Științifice 10 8 6 8 6 10
2 Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale ”Precesia” 32 18.5 6 27 4.5 14 5 7 27 3
3 Centrul de Inginerie a Materialelor Amorfe și Nanostructurate 6 3.25 1 5 1 2.25 0.5 2 5
4 Centrul Oenologie, Tehnologii Alimentare, Procesare și Nutriție 79 36.25 3 67 6.25 30 2.25 13 67 2
5 Centrul Național de Tehnologii Spațiale 19 12 5 16 3.5 8.5 4.5 5 16 3
6 Laboratorul de Cercetare a Dispozitivelor Laser și Materialelor Nanostructurate 12 7.25 2 9 2.5 4.75 1.75 4 9 1
7 Centrul de elaborare a sistememlor de conversie a energiei regenerabile 31 16.25 3 27 3 13.25 3 4 27 1
8 Centrul universitar ”Energy Plus” 43 20.5 1 36 3.25 17.25 1 7 36
9 Centrul Național de Inginerie Biomedicală 4 1.75 3 0.5 1.25 1 3
10 Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor 18 11.25 8 13 3 8.25 7 6 13 8
11 Laboratorul de Micro-Optoelectronică 2 1.5 1 1.5 1 2
12 Departamentul Design și tehnologii în textile 19 8.75 3 17 1 7.75 2 2 17 3
13 Departamentul Economie și Management 2 1 1 2
14 Centrul de cercetare în domeniul Geologiei Inginerești, Geotehnicii, Fundațiilor și Tehnologii Geoinformaționale 21 7.25 1 19 1.5 5.75 1 2 19
15 Centrul de Cercetare și instruire în domeniul securității cibernetice 27 10.5 24 2 8.5 4 24
16 Centru de Cercetare în Științele Vieții 2 2 2 2 2 2
17 Nu sunt date 5 2.5 5 2.5 5
Total 332 168.5 42 268 44.5 124 37 73 268 21