Universitatea Tehnică a Moldovei, tip subdiviziune: Centru
139.5 unități / 262 persoane unice / 11 înregistrări / 12 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale ”Precesia” 32 18.5 6 27
2 Centrul de Inginerie a Materialelor Amorfe și Nanostructurate 6 3.25 1 5
3 Centrul Oenologie, Tehnologii Alimentare, Procesare și Nutriție 79 36.25 3 67
4 Centrul Național de Tehnologii Spațiale 19 12 5 16
5 Centrul de elaborare a sistememlor de conversie a energiei regenerabile 31 16.25 3 27
6 Centrul universitar ”Energy Plus” 43 20.5 1 36
7 Centrul Național de Inginerie Biomedicală 4 1.75 3
8 Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor 18 11.25 8 13
9 Centrul de cercetare în domeniul Geologiei Inginerești, Geotehnicii, Fundațiilor și Tehnologii Geoinformaționale 21 7.25 1 19
10 Centrul de Cercetare și instruire în domeniul securității cibernetice 27 10.5 24
11 Centru de Cercetare în Științele Vieții 2 2 2
Total 282 139.5 30 237