Universitatea Tehnică a Moldovei, tip subdiviziune: Direcția
8 unități / 10 persoane unice / 1 înregistrări / 4 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Direcția Cercetări Științifice 10 8 6
Total 10 8 6 0