Universitatea Tehnică a Moldovei, tip subdiviziune: Departament
9.75 unități / 21 persoane unice / 2 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Departamentul Design și tehnologii în textile 19 8.75 3 17
2 Departamentul Economie și Management 2 1
Total 21 9.75 3 17