12.5 unități / 11 persoane unice / 2 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul de Deservire și Gospodărie 10 11.5 9
2 Serviciu Metodic 1 1 1
Total 11 12.5 10 0