Total subdiviziuni: Institutul Național de Cercetări Economice
69.25 unități / 71 persoane unice / 10 înregistrări / 20 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Centrul de Cercetări Demografice 16 15.25 13 15 1 14.25 12.5 1 16 12
2 Secţia Cercetări Financiare şi Monetare 12 10.75 7 11 1 9.75 6.75 1 12 6
3 Secţia Cercetări sociale și nivelul de trai 10 7.5 5 10 1 6.5 4.5 1 10 4
4 Secţia Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală 13 7.75 5 12 1 6.75 5.25 1 13 5
5 Secţia Cercetări în antreprenoriat 5 5.5 4 5 1 4.5 3.5 1 5 3
6 Secţia Analize și Prognoze 4 6 4 4 1 5 4 1 4 3
7 Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică 1 1 1 1 1 1
8 Administrația 3 3 3 3 3 3
9 Serviciul de Deservire și Gospodărie 10 11.5 9 11.5 10 10
10 Serviciu Metodic 1 1 1 1 1 1
Total 75 69.25 52 57 22.5 46.75 51.5 21 60 33