15.25 unități / 16 persoane unice / 1 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul de Cercetări Demografice 16 15.25 13 15
Total 16 15.25 13 15