Institutul Național de Cercetări Economice, tip subdiviziune: Bibliotecă
1 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică 1 1 1
Total 1 1 1 0