37.5 unități / 44 persoane unice / 5 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secţia Cercetări Financiare şi Monetare 12 10.75 7 11
2 Secţia Cercetări sociale și nivelul de trai 10 7.5 5 10
3 Secţia Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală 13 7.75 5 12
4 Secţia Cercetări în antreprenoriat 5 5.5 4 5
5 Secţia Analize și Prognoze 4 6 4 4
Total 44 37.5 25 42