Institutul de Zoologie, tip subdiviziune: Serviciu
26.25 unități / 23 persoane unice / 4 înregistrări / 15 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul Finante si Contabilitate 3 3 3
2 Serviciul Relațtii Internaționale, TransferTehnologic 4 1.75
3 Serviciul personal, juridic,cancelarie, protectia muncii 4 3 2
4 Serviciul de deservire şi gospodărire 16 18.5 14
Total 27 26.25 19 0