Total subdiviziuni: Institutul de Zoologie
100 unități / 128 persoane unice / 12 înregistrări / 24 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Laborator Vertebrate Terestre 19 11.25 13 18 0.5 10.75 9.25 1 18 13
2 Laborator de Entomologie ”prof. Boris Vereșciaghin” 15 10.25 8 14 0.5 9.75 6.5 1 14 7
3 Laborator de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie 19 14 11 18 1 13 10.25 2 18 11
4 Laborator Ihtiologie şi Acvacultură 14 10.5 9 12 3 7.5 8.25 3 12 6
5 Laborator Sistematică și Filogenie Moleculară 23 14 10 20 2.5 11.5 7.75 4 20 9
6 Laborator Parazitologie și Helmintologie 12 9 8 12 1 8 6.75 1 12 7
7 Grupul Interdepartamental de Cinegetică 5 1.75 1 5 1.75 0.75 5 1
8 Grupul de Apicultură 5 3 4 3 1 2 2.75 2 3 2
9 Serviciul Finante si Contabilitate 3 3 3 3 3 3
10 Serviciul Relațtii Internaționale, TransferTehnologic 4 1.75 1.75 4
11 Serviciul personal, juridic,cancelarie, protectia muncii 4 3 2 3 2 4
12 Serviciul de deservire şi gospodărire 16 18.5 14 18.5 14 16
Total 139 100 83 102 35.75 64.25 71.25 41 102 56