Institutul de Zoologie, tip subdiviziune: Grup
4.75 unități / 10 persoane unice / 2 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Grupul Interdepartamental de Cinegetică 5 1.75 1 5
2 Grupul de Apicultură 5 3 4 3
Total 10 4.75 5 8