Institutul de Zoologie, tip subdiviziune: Laborator
69 unități / 99 persoane unice / 6 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laborator Vertebrate Terestre 19 11.25 13 18
2 Laborator de Entomologie ”prof. Boris Vereșciaghin” 15 10.25 8 14
3 Laborator de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie 19 14 11 18
4 Laborator Ihtiologie şi Acvacultură 14 10.5 9 12
5 Laborator Sistematică și Filogenie Moleculară 23 14 10 20
6 Laborator Parazitologie și Helmintologie 12 9 8 12
Total 102 69 59 94