3 unități / 2 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul Contabilitate și Finanțe 2 3 2
Total 2 3 2 0