Total subdiviziuni: Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Institut
38.25 unități / 42 persoane unice / 4 înregistrări / 14 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrația 3 3 3 3 3 3
2 Centrul Cercetări Enciclopedice 38 31.25 16 35 1 30.25 16 1 38 16
3 Serviciul Contabilitate și Finanțe 2 3 2 3 2 2
4 Nu sunt date 1 1 1 1 1 1
Total 44 38.25 22 35 8 30.25 22 7 38 16