31.25 unități / 38 persoane unice / 1 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul Cercetări Enciclopedice 38 31.25 16 35
Total 38 31.25 16 35