Institutul de Ecologie şi Geografie, tip subdiviziune: Baza experimentala
0.75 unități / 2 persoane unice / 1 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Baza experimentala Staționarul ecologic HÎNCEȘTI 2 0.75 1 1
Total 2 0.75 1 1