Total subdiviziuni: Institutul de Ecologie şi Geografie
82.75 unități / 90 persoane unice / 12 înregistrări / 21 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administarție 3 4 3 4 4 3
2 Laboratorul Climatologie și Riscuri de Mediu 12 11 8 12 1 10 9 1 12 8
3 Laboratorul Geomorfologie și Ecopedologie 10 8.25 8 8 3 5.25 6.5 3 8 5
4 Laboratorul Geografia Peisajelor 10 9 6 10 1 8 5.5 1 10 5
5 Laboratorul Ecourbanistică 20 18.5 16 19 2 16.5 15.75 2 19 17
6 Laboratorul Impact Ecologic și Reglementări de Mediu 14 10.75 10 13 2 8.75 8.75 2 13 9
7 Laboratorul Ecosisteme Naturale și Antropizate 12 7.75 12 11 7.5 0.25 7.5 12 1
8 Serviciul contabil și de economii 2 2 2 2 2 2
9 Grup de cercetare Ecobiochimie silvică 4 2.5 3 4 2 0.5 2 3 1
10 Baza experimentala Staționarul ecologic HÎNCEȘTI 2 0.75 1 1 0.75 0.5 2
11 Serviciul de personal și de informați 4 3.25 2 3.25 2 4
12 Serviciul de deservire și gospodărire 5 5 4 5 3.5 5
Total 98 82.75 75 78 33.5 49.25 67 40 64 44