Institutul de Ecologie şi Geografie, tip subdiviziune: Grup
2.5 unități / 4 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Grup de cercetare Ecobiochimie silvică 4 2.5 3 4
Total 4 2.5 3 4