Institutul de Ecologie şi Geografie, tip subdiviziune: Administrația
4 unități / 3 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Administarție 3 4 3
Total 3 4 3 0