17.25 unități / 36 persoane unice / 2 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Fiziologia Stresului, Adaptării și Sanocreatologie Generală 11 4 8 8
2 Laboratorul Fiziologie și Sănătate Reproductivă 26 13.25 17 24
Total 37 17.25 25 32