Total subdiviziuni: Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
18.75 unități / 38 persoane unice / 4 înregistrări / 11 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Laboratorul Fiziologia Stresului, Adaptării și Sanocreatologie Generală 11 4 8 8 1.25 2.75 3 3 8 7
2 Laboratorul Fiziologie și Sănătate Reproductivă 26 13.25 17 24 0.5 12.75 11 1 25 16
3 Secția Inovare și Transfer Tehnologic 1 0.5 0.5 1
4 Serviciul personal, juridic, cancelarie, protecția muncii 1 1 1 1 1 1
Total 39 18.75 26 32 3.25 15.5 15 6 33 23