7.75 unități / 9 persoane unice / 3 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul finanțe și contabilitate 3 3 2
2 Seviciul personal, protecția muncii 2 1.75 1
3 Serviciul de deservire și gospodărie 4 3 3
Total 9 7.75 6 0