Total subdiviziuni: Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici”
48.5 unități / 67 persoane unice / 10 înregistrări / 16 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrația 3 3 3 3 3 3
2 Laboratorul Sisteme informatice 11 9 10 9 1.75 7.25 8 3 9 8
3 Laboratorul Modelare Matematică 13 7.25 5 13 0.5 6.75 3.75 1 13 5
4 Laboratorul Algebră și Topologie 8 3.5 8 6 3.5 3.25 8
5 Laboratorul Sisteme de Programare "Iurie Rogojin" 19 16 14 16 2.25 13.75 13 3 16 13
6 Serviciul finanțe și contabilitate 3 3 2 3 2 3
7 Seviciul personal, protecția muncii 2 1.75 1 1.75 1 2
8 Serviciul de deservire și gospodărie 4 3 3 3 2.5 4
9 Laboratorul Ecuații Diferențiale 5 1.25 5 5 1.25 1.25 5
10 Grupul de documentare (Muzeu) 2 0.75 1 0.75 0.5 2
Total 70 48.5 52 49 20.75 27.75 38.25 34 38 26