0.75 unități / 2 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Grupul de documentare (Muzeu) 2 0.75 1
Total 2 0.75 1 0