37 unități / 55 persoane unice / 5 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Sisteme informatice 11 9 10 9
2 Laboratorul Modelare Matematică 13 7.25 5 13
3 Laboratorul Algebră și Topologie 8 3.5 8 6
4 Laboratorul Sisteme de Programare "Iurie Rogojin" 19 16 14 16
5 Laboratorul Ecuații Diferențiale 5 1.25 5 5
Total 56 37 42 49