19.75 unități / 14 persoane unice / 1 înregistrări / 10 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Baza Științifică Experimentală și Dezvoltare Tehnologică 14 19.75 13
Total 14 19.75 13 0